Kazalo prispevkov

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

 • Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe, ponudbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta agencija Tuam d.o.o. (v nadaljevanju TuamV ) oziroma pooblaščena agencija ter potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira Tuam d.o.o. v nadaljevanju TuamV ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih TuamV nudi v svoji poslovnih enoti Prešernova ulica 1, 6230 Postojna ali preko internetne strani tuamv.com, ter ponudb preko elektronske pošte. Šteje se, da veljajo TuamV-jevi splošni pogoji, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede turističnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj drugače določeno. Agencija Tuam d.o.o. ni standardna turistična agencija, ampak je agencija, ki izvaja v večini dogodke za skupine t.i. team building ter sindikalne izlete. Poleg tega nudi posameznikom različne vrste športnih in razvedrilnih programov. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani https://www.tuamv.com Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve pri TuamV (nanj se nanašajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje).

Pravilnik o zasebnosti

 • Tuam d.o.o. agencija ima visoke etične standarde in je odgovorna za ravnanje z vašimi podatki.
 • Poglejte dopolnilo o varstvu podatkov
 • Naš pravilnik o zasebnosti je vezan na zakon evropske unije
 • Osebne podatke, ki jih zberemo na naši spletni strani, uporabljamo izključno za izvajanje naše storitve.
 • Mi se obvezujemo, da ne bomo razkrili vaših osebnih podatkov napr. ( Ime, naslov in kreditna kartica ), ki so potrebni za rezervacijo prevoza ali naročilo turističnih paketov, tretjim osebam brez vašega posebnega dovoljenja. Vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem, prav tako lahko uporabimo za pošiljanje spletne pošte. Oglaševanje lahko prekinete kadarkoli. preberite več pod določilo oglaševanje.
 • E-naslov osebe, se lahko uporabijo za izvajanje marketinga oglaševanja, in objavljanje novic le tej osebi, z njenim privolenjem v naše splošne pogoje in določila. Oseba se lahko odjavi od marketinga, kadarkoli preko poslanega oglaševalskega sporočila.
 • Osebni podatki posredovani partnerjem za storitve
  V primeru, če storitev (prevoz oseb, izlet itd..) namesto nas izvede naš partner se mu posreduje najbolj nujne podatke ki so potrebni za izvedbo. Največkrat pri prevozu je to: vaše ime, naslov kjer vas poberejo, in tel. šrevilka da vas kontaktirajo.
  Te podatke se posreduje samo če sprejmete naročilo in se strinjate s tem.
 • Če imate vprašanja glede naše zasebnosti, prosimo kontaktirajte nas preko e-sporočila:
 • Zadržujemo si pravico da spremenimo politiko o zasebnosti, in posredujemo osebne podatke naprej, če tako zahteva zakon Republike Slovenije.

Oglaševanje

 • Osebni podatki osebe (napr. E-naslov), se lahko uporabijo za izvajanje marketinga oglaševanja, in objavljanje novic le tej osebi, z njenim privolenjem v te splošne pogoje in določila.
 • Oseba se lahko odjavi od marketinga, kadarkoli preko poslanega oglaševalskega sporočila, ali pisno na naš e-naslov
 • S strinjanjem z našimi splošnimi pogoji, se strinjate da bo vaš elektronski naslov, oziroma E- naslov katerega ste navedli, poslan našemu poslovnemu partnerju, na naš račun, preko katerega izvajamo oglaševanje z elektronskimi sporočili preko API klicov.
 • Ko se oseba odjavi od oglaševanja, se odjavi in izbriše tudi njen elektronski naslov pri našem ponudniku za oglaševanje
 • Preberite več: Elastic Email

Prijava

 • Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga nudi TUAM Vinetou v svoji ponudbi, v poslovalnici, preko spletnega obrazca, spletne aplikacije ali preko enega od naših elektronskig naslovov. Ob prijavi, TuamV in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju, bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Potniku je poslana ponudba po elektronski pošti po kateri se lahko odloči za sprejetje ponudbe. Storitev se plača po predračunu. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".

Cene

 • Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. Programi ki se izvajajo po povpraševanju velja cena, ki je v ponudbi programa. Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10% osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov. O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti. TuamV lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. TuamV lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

Trajekti in podoben transport z doplačilom.

  Ta odstavek velja izključno za taxi prevoze.
 • Če vaša pot vključuje trajekt, ali podoben transport, ki zahteva extra plačilo po osebi, (npr. plačilo extra cestnin, tunelov itd..) to plačilo ni vključeno v našo ceno. Varno lahko naredite rezervacijo. Preden pa jo bomo sprejeli, vam bomo poslali obvestilo na vaš email, o dodatnem plačilu za trajek oziroma podoben transport. Če vam bo dodatno plačilo odgovarjalo bomo sprejeli in potrdili vaše naročilo.

Plačilo

 • Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo na transakcijski račun podjetja TuamV. Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30% cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma tako kot je navedeno v programu ali pogodbi. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
  Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. TuamV v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Dolg stranke

 • V primeru, da nam je naša stranka dolžna izplačilo zapadlega dolga, ga obvestimo z opominom preko dosegljivega kanala (Elektronsko sporočilo, pošta, telefonski klic...). Opomin prihaja z 5 dnevnim razmakom.
  Stroški opomina so:
  1. Opomin: 5 EUR
  2. Opomin: 8 EUR
  3. Opomin: 12 EUR
  V primeru, da plačilo ni bilo opravljeno v izbranem roku, pred izvedbo naše storitve si pridržujemo pravico da storitev odpovemo.
  Če je bila storitev izvedena in plačilo ni opravljeno, potem posredujemo dolg stranke našim partnerjem v izterjavo. Stranka z strinjanjem s splošnimi pogoji, se tudi strinja, da bo poravnala vse stroške, ki nastanejo v vezi z izterjavo dolga.

Storitve, vštete v ceni aranžmaja

 • Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja.

Posebne storitve

 • Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.). V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku TUAM Vinetou-ja oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

Potnikova odpoved ali sprememba potovanja

Taxi služba

 • Rezervacijo prevoza lahko pravočasno prekinete brez stroškov in mi vam bomo povrnili celoten znesek, v primeru vašega predplačila.
  • Pogoji za povrnitev in vaše plačilo so naslednji:
  • Zahtevek za preklic storitve je bila zahtevana do 5 dni pred storitvijo je zastojn oziroma 100% povračila na predplačilo
  • Zahteva za preklic storitve je bila zahtevana do 24 ur pred storitvijo, stranka plača 20% oziroma 80% vračila na predplačilo
  • Preklic storitve je bil zahtevan v 24 urah pred storitvijo, stranka plača 100% oziroma brez vračila na predplačilo.
  • Preklic storitve ni bil zahtevan, stranka plača 100% oziroma brez vračila na predplačilo.
  Če potnik predloži zahtevo družbi za odpoved povratnega prevoza in če zahtevek izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, bo družba zaračunala potniku samo za prvi prevoz in povrnila preostali znesek.

Turistične storitve

 • Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil ali preko elektronskega naslova . V primeru, ko stranka odpove pogodbo o storitvi, mu zaračuna TUAM d.o.o agencija administrativne stroške v višini 15,00€.
  Stranka ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju oz drugi naši storivti. Ko stranka odpove pogodbo o potovanju oz storitvi, je dolžna TUAM d.o.o. agencija povrniti kupnino. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je stranka predložila odpoved.
 • Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:
  • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 10% cene aranžmaja
  • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 20% cene aranžmaja
  • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja
  • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 60% cene aranžmaja
  • Od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja
  • Neudeležba brez odpovedi - 100 % cene aranžmaja.

 • Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga Tuam d.o.o. oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov. Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s TUAM Vinetou-jem, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Vinetou-ja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe TUAM Vinetou zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 15,00€.

Potnikove obveznosti

 • Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem. Potnik je dolžan upoštevati navodila predstavnikov TUAM Vinetou zaradi varnostnih razlogov, prav tako mora upoštevati vsa navodila ki jih TUAM Vinetou pošlje potniku v ponudbi.

Obvestila pred odhodom / potovanjem

 • TuamV potnikom, ki so prijavljeni na vse enodnevne izlete, ne glede na destinacijo, ter za vse aranžmaje v Sloveniji z lastnim prevozom, obvestil pred odhodom ne pošilja. Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 4 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Zdravstveni predpisi

 • Če je posebej določeno v ponudbi mora potnik upoštevati priporočila ki jih TUAM Vinetou navede za izvedbe programov. V ponudbi lahko pride posebej določeno oziroma priporočeno za nosečnice, osebe z poškodbami, osebe ki imajo določene strahove (pred višino, temo...)

Prtljaga

 • Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. TuamV ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov ( hotelskih sob, apartmajev ipd. ) in prevoznih sredstev ( avtobusov, minibusov, kombijev ipd. )

Informacije

 • Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TuamV bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato TuamV ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

Reklamacije in vračila za storitev

 • Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, TuamV-jemu predstavniku. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, izvedba ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. TuamV ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
 • Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TuamV ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov: Tuam d.o.o., Vojkova ulica 15, 5270 Ajdovščina, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
 • Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Brez pisne reklamacije TuamV ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TuamV take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi TuamV ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TuamV pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
 • Tuam d.o.o. podjetje nima v lasti vseh proizvodov ali storitev, ki se jih ponuja preko spletnih strani, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi le teh proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s temi proizvodi oz. storitvami, je odgovoren izključno ponudnik proizvoda ali storitve, ki se ponuja na partnerski spletni strani. Oddelek podpore uporabnikom spletišča TuamV se bo trudilo, da bo vse reklamacije obravnavalo resno in poizkušalo najti ustrezen način za zadovoljstvo uporabnika. Na vse reklamacije bo odgovorjeno v roku 8 dni. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spletne ankete

 • Na vsakem obrazcu spletne ankete je potrdiveno polje, da je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji. Prez potrditve tega polja spletno anketo ni mogoče oddati.Za vse oddane spletne ankete velja, da se lahko ime in priimek osebe ter ostale zbrane podatke objavi na nasi spletni strani in z našimi storitvami povezanimi produkti.

Posebni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje (team building programi, posebni izleti, …) v tistem delu, ki se razlikuje od teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

V primeru namestitve v apartmajih, kočah, turističneh kmetijah, taborenje

 • V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, kočah, turističnih kmetija je možen vstop v apartmaje po ponudbi na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00. Ostale namestitve so posebej predstavljene v ponudbi in določene zahteve.

Za aranžmaje v zimskem programu

 • Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato TuamV ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb. POSEBNI POGOJI ZA TEAM BUILDING PROGRAME Ponudba za posamezni dogodek se sestavi za vsako povpraševanje posebej. Na ponudbi s strani TuamV-ja je posebej določen potek, časovnica, oprema, specifikacija cene, kaj cena vključije, predlogi in dodatno. Če v ponudbi to ni navedeno ima udeleženc pravico zahtevati vse podatke o dogodku. Cena in plačilni pogoji veljajo po 3. točki plačilnih pogojev o turističnih aranžmajih.

Telefonska prodaja turističnih aranžmajov

 • V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno: V primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

Prodaja aranžmajev preko interneta

 • V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek INTERNETA, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na TUAM Vinetou INTERNETNI strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za tisti trenutek, ko je naročil posamezno TUAM Vinetou -jevo storitev prek INTERNETA. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

Posebna določila o varstvu potrošnikov

 • Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008): Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike. Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Končna določila

 • V vseh cenah iz ponudbe TuamV-ja je cena posebej specificirana in je tudi razvidno kako je obračunan davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno okrajno sodišče v Ajdovščini. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.
  TUAM d.o.o. Ajdovščina, 15.10.2013

Omejitev odgovornosti

 • Podjetje tuam d.o.o. se po najboljših močeh trudi zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči, da na spletišču ne bo prišlo do napak in ne jamči za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo tega spletišča. Lastnosti ponudb, objavljenih na spletnih straneh, se lahko spremenijo zaradi delovanja tretjih ponudnikov izdelkov ali storitev, ki se jih na spletišču TuamV ne uspe popraviti nemudoma ob spremembi. Uporabnik bo obveščen o spremembi preko spletišča ter mu bo omogočen odstop od naročila ali zamenjava naročene ponudbe. Fotografije pri vsaki ponudbi so simbolične in ne zagotavljajo kakovosti izdelka ali storitve.
  Podjetje Tuam d.o.o. ali druga fizična ali pravna oseba, ki je vključena v ustvarjanje, proizvodnjo ali distribucijo spletišča, vsebine, ki je povezana z njim, ali programske opreme, v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nezmožnosti uporabe spletišča. Poleg predhodno navedenih pogojev podjetje Tuam d.o.o. njegove podružnice, povezane družbe, ponudniki informacij ali partnerji, ki urejajo vsebino spletišča, niso odgovorni za kakršne koli napake, netočnost ali druge pomanjkljivosti, neustreznost ali neizvirnost informacij, ki se nahajajo na spletnih straneh, ne glede na njihov vzorec in trajanje, ne za kakršno koli zamujanje ali prekinitev prenosa informacij do tebe kot uporabnika, ne za kakršna koli povpraševanja ali izgube, ki iz tega izhajajo. Nobena izmed zgoraj navedenih strani ni odgovorna za kakršna koli škodo uporabnika ali tretje osebe. PodjetjeTuam d.o.o. ni odgovorno za vsebino, ki jo uporabnik ali obiskovalec objavi na spletišču. Kakršna koli objavljena vsebina, ki je neprimerna, je lahko v vsakem trenutku odstranjena s spletiščaTuamV. Podjetje Tuam d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli vsebine, za katero meni, da ni primerna.

Vračila alkoholnih pijač in hrane

 • Naš cilj je, da so vse naše stranke zadovoljne z njihovimi naročili. Če morate izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, kontaktirajte našo službo za pomoč strankam ali pokličite na +386 40 805 761 za dodatna navodila. Vračanje alkohola in hrane je možno samo, če je izdelek pokvarjen ali drugače neprimeren za uživanje, manjkajoča vsebina ne sme biti večja kot 1/10 od skupne količine.
  Preberite več

Vračila in refundiranje izdelkov

 • Če ste kupili izdelke v naši trgovini, vrnite izdelke tam. V nasprotnem primeru nas kontaktirajte in sledite našim navodilom. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
  Preberite več

Nagradna igra facebook

 • Splošni pogoji nagradne igre PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
 • 1. Splošne določbe Organizator nagradne igre , je Tuam d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 16. november pa do vključno 23. november 2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/agencyTuamV/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let v nagradna igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/. ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih organizator zahteva. 3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev Sodelujoči v nagradni igri delijo objavo nagradne igre in v komentar označijo dve osebi, s katerimi bi delili nagrado in tako sodelujo v žrebanju za nagrado. Organizator bo izid žrebanja objavil na strani, kjer je bila objavljena nagradna igra in nagrajenca označila v komentarju pod nagradno igro. Z delitvijo objave in napisanim komentarjem izpolnjuješ pogoje za sodelovanje v nagradni igri. V ponedeljek, 23.11.2020 se nagradna igra končala ob 23:00 in v sredo 25.11.2020 ob 20:00 bomo razglasili naključno izžrebanega nagrajenca, ki bo prejel nagrado. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/. 4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko, vse najkasneje v treh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Posredovanje vseh teh podatkov na mail ali sporočilo na Facebook klepetu je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, vrednostni bon se lahko koristi za katerikoli produkt agencije Tuam ali pa v spletni trgovini agencije ki se nahaja na sledečem naslovu: https://tuamv.com/sl/trgovina 5. Nagrade: Vrednostni bon za 50 eur. 6. Odgovornost Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 7. Pravila nagradne igre S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.facebook.com/agencyTuamV/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/ vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. 9. Varovanje osebnih podatkov Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.