Kazalo prispevkov

Potnikova odpoved ali sprememba potovanja

Taxi služba

 • Rezervacijo prevoza lahko pravočasno prekinete brez stroškov in mi vam bomo povrnili celoten znesek, v primeru vašega predplačila.
  • Pogoji za povrnitev in vaše plačilo so naslednji:
  • Zahtevek za preklic storitve je bila zahtevana do 5 dni pred storitvijo je zastojn oziroma 100% povračila na predplačilo
  • Zahteva za preklic storitve je bila zahtevana do 24 ur pred storitvijo, stranka plača 20% oziroma 80% vračila na predplačilo
  • Preklic storitve je bil zahtevan v 24 urah pred storitvijo, stranka plača 100% oziroma brez vračila na predplačilo.
  • Preklic storitve ni bil zahtevan, stranka plača 100% oziroma brez vračila na predplačilo.
  Če potnik predloži zahtevo družbi za odpoved povratnega prevoza in če zahtevek izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, bo družba zaračunala potniku samo za prvi prevoz in povrnila preostali znesek.

Turistične storitve

 • Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil ali preko elektronskega naslova . V primeru, ko stranka odpove pogodbo o storitvi, mu zaračuna TUAM d.o.o agencija administrativne stroške v višini 15,00€.
  Stranka ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju oz drugi naši storivti. Ko stranka odpove pogodbo o potovanju oz storitvi, je dolžna TUAM d.o.o. agencija povrniti kupnino. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je stranka predložila odpoved.
 • Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:
  • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 10% cene aranžmaja
  • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 20% cene aranžmaja
  • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja
  • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 60% cene aranžmaja
  • Od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja
  • Neudeležba brez odpovedi - 100 % cene aranžmaja.

 • Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga Tuam d.o.o. oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov. Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s TUAM Vinetou-jem, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Vinetou-ja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe TUAM Vinetou zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 15,00€.