Kazalo prispevkov

Prtljaga

  • Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. TuamV ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov ( hotelskih sob, apartmajev ipd. ) in prevoznih sredstev ( avtobusov, minibusov, kombijev ipd. )