Kazalo prispevkov

Posebni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje (team building programi, posebni izleti, …) v tistem delu, ki se razlikuje od teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

V primeru namestitve v apartmajih, kočah, turističneh kmetijah, taborenje

  • V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, kočah, turističnih kmetija je možen vstop v apartmaje po ponudbi na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00. Ostale namestitve so posebej predstavljene v ponudbi in določene zahteve.

Za aranžmaje v zimskem programu

  • Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato TuamV ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb. POSEBNI POGOJI ZA TEAM BUILDING PROGRAME Ponudba za posamezni dogodek se sestavi za vsako povpraševanje posebej. Na ponudbi s strani TuamV-ja je posebej določen potek, časovnica, oprema, specifikacija cene, kaj cena vključije, predlogi in dodatno. Če v ponudbi to ni navedeno ima udeleženc pravico zahtevati vse podatke o dogodku. Cena in plačilni pogoji veljajo po 3. točki plačilnih pogojev o turističnih aranžmajih.

Telefonska prodaja turističnih aranžmajov

  • V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno: V primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

Prodaja aranžmajev preko interneta

  • V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek INTERNETA, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na TUAM Vinetou INTERNETNI strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za tisti trenutek, ko je naročil posamezno TUAM Vinetou -jevo storitev prek INTERNETA. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.