Kazalo prispevkov

Končna določila

  • V vseh cenah iz ponudbe TuamV-ja je cena posebej specificirana in je tudi razvidno kako je obračunan davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno okrajno sodišče v Ajdovščini. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.
    TUAM d.o.o. Ajdovščina, 15.10.2013