Kazalo prispevkov

Nagradna igra facebook

  • Splošni pogoji nagradne igre PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
  • 1. Splošne določbe Organizator nagradne igre , je Tuam d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 16. november pa do vključno 23. november 2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/agencyTuamV/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let v nagradna igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/. ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih organizator zahteva. 3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev Sodelujoči v nagradni igri delijo objavo nagradne igre in v komentar označijo dve osebi, s katerimi bi delili nagrado in tako sodelujo v žrebanju za nagrado. Organizator bo izid žrebanja objavil na strani, kjer je bila objavljena nagradna igra in nagrajenca označila v komentarju pod nagradno igro. Z delitvijo objave in napisanim komentarjem izpolnjuješ pogoje za sodelovanje v nagradni igri. V ponedeljek, 23.11.2020 se nagradna igra končala ob 23:00 in v sredo 25.11.2020 ob 20:00 bomo razglasili naključno izžrebanega nagrajenca, ki bo prejel nagrado. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/. 4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko, vse najkasneje v treh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Posredovanje vseh teh podatkov na mail ali sporočilo na Facebook klepetu je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, vrednostni bon se lahko koristi za katerikoli produkt agencije Tuam ali pa v spletni trgovini agencije ki se nahaja na sledečem naslovu: https://tuamv.com/sl/trgovina 5. Nagrade: Vrednostni bon za 50 eur. 6. Odgovornost Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 7. Pravila nagradne igre S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.facebook.com/agencyTuamV/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/agencyTuamV/ vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. 9. Varovanje osebnih podatkov Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.