Kazalo prispevkov

Dolg stranke

 • V primeru, da nam je naša stranka dolžna izplačilo zapadlega dolga, ga obvestimo z opominom preko dosegljivega kanala (Elektronsko sporočilo, pošta, telefonski klic...). Opomin prihaja z 5 dnevnim razmakom.
  Stroški opomina so:
  1. Opomin: 5 EUR
  2. Opomin: 8 EUR
  3. Opomin: 12 EUR
  V primeru, da plačilo ni bilo opravljeno v izbranem roku, pred izvedbo naše storitve si pridržujemo pravico da storitev odpovemo.
  Če je bila storitev izvedena in plačilo ni opravljeno, potem posredujemo dolg stranke našim partnerjem v izterjavo. Stranka z strinjanjem s splošnimi pogoji, se tudi strinja, da bo poravnala vse stroške, ki nastanejo v vezi z izterjavo dolga.